Rollspelsklubben Wikia
Advertisement

En kattman är liten och smidig, ungefär 150 cm lång och 50 kg tung. Kroppen är täckt av en varm grå päls som har mängder av bruna fläckar. Ögonen är gröna med avlånga pupiller. Kattmän är vildmarksvarelser som klarar sig utmärkt i naturen. De är rovdjur och skickliga på att slåss. Kattmännen är till naturen individualister och lever oftast ensamma eller i små familjegrupper. De samarbetar med andra endast när de själva vill. De har en känsla för naturens balans och harmoni och betraktar alla som fördärvar naturen som fiender och bekämpar dem med all kraft.

Grundegenskaper []

Egenskap Tärning Typvärde
Styrka 2T6+4 11
Storlek 2T3+4 8
Fysik 2T6+5 12
Smidighet 2T6+9 16
Intelligens 2T6+6 13
Psyke 3T6 11
Karisma 3T6 11
Advertisement