Rollspelsklubben Wikia
Advertisement

Dvärgarna är troligen den tuffaste av de människoliknande raserna. De är ganska korta men kraftigt byggda. Den har djupt sittande ögon, och männen och även en del kvinnor har ett kraftigt och långt helskägg. De är relativt motståndskraftiga mot sjukdomar och mycket uthålliga och tappra. Dvärgar har en medellivslängd på ungefär 300 år.

Dvärgarna är ett stolt folk, som lätt blir uppretade och aldrig glömmer en oförrätt. De är mycket giriga och älskar guld, silver och ädelstenar. Som smeder och hantverkare är de mycket skickliga och dvärgtillverkade föremål är i regel dyra. De bor i stora underjordiska grottsystem, helst under stora berg där det finns värdefulla mineraler. De har mörkersyn.

Grundegenskaper[]

Egenskap Tärning Typvärde
Styrka 4T6 14
Storlek 2T6+2 7
Fysik 2T6+6 13
Smidighet 3T6 11
Intelligens 3T6 11
Psyke 2T6+6 13
Karisma 3T6 11

Äventyrare[]

Advertisement